Địa chỉ: Thôn Đông Lỗ- Xã Đông Lỗ
 23/09/14  Tin tức  45
Hoạt động ngoại khóa
 23/09/14  Tin tức  47
Trò chơi dân gian trong trường học
 23/09/14  Tin tức  66
Nhiều trường tư sẵn sàng chịu mất thầy chứ không mất trò khiến học sinh được nước làm tới. Trước đây, trò phải sợ thầy nhưng ngày nay thì ngược lại.
 23/09/14  Tin tức  42
Trước đây, lớp học ở góc nhà của thầy giúp bao học sinh thực hiện ước mơ của mình. Lớp đóng cửa, học trò phải lên thành phố, tìm đến những lò luyện cấp tốc...
 23/09/14  Tin tức  41
Tháng 11, chớm gió, chớm nắng, chớm hiu hắt đầu mùa, cái lạnh se sẽ, nhẹ nhàng len lén vào từng nếp áo.